Tag Archives: fiske

Fiske i Stockholm

Det finns gott om bra fiskemöjligheter i Stockholmsområdet. I Mälaren, Stockholms ström och Saltsjön gäller lagen om fritt handredskapsfiske. Det innebär att alla har rätt att fiska med spinnspö, pimpel eller mete på dessa vatten. När det gäller nätfiske, trolling, …