Viator

Fler åtgärder mot coronan

Läge stanna hemma ett tag till

Läge stanna hemma ett tag till

Det såg bra ut ett tag då mycket i samhället kunde öppna upp igen under förra året. Det var då åter igen möjligt att se teater, musik, sport och andra event. Men så ökade smittspridningen igen. Det har gjort att FHM åter igen fått bromsa in samt sätta in fler åtgärder för att försöka hindra detta. Så det återstår att se när det igen blir fritt fram att gå på konserter och annat.

Åtgärder under en begränsad tid

Man pushar hårt för att fler ska vaccinera sig men till dess så gäller en del nya och gamla restriktioner. Åtgärderna bedöms i nuläget behöva kvarstå fram till mitten av februari, men kommer att omprövas var 14:e dag. Det gäller att du själv kollar av läget, före en eventuell resa till Stockholm.

Förändringar från den 19 januari

Detta gäller från och med imorgon:

• Privata sammankomster. Sänkt tak till 20 personer. Avser uthyrning av lokaler. Gäller från den 19 januari.
• Allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och mässor inomhus. Maxtak på 500 personer, även med vaccinationsbevis. En arrangör kan dela upp sammankomsten eller tillställningen i sektioner. Då gäller maxtaket varje enskild sektion. Gäller från den 19 januari.
• Inresor. Kravet på att utländska medborgare över 12 år ska uppvisa ett max 48 timmar gammalt negativt covidtest vid inresa till Sverige tas bort, men covidpass återinförs som krav för inresa från 18-års ålder. Gäller från den 19 januari.
• Övriga nya åtgärder som gäller från den 12 januari, genom beslutade ändringar i Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd samt rekommendationer
• Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus. Vid arrangemang på fler än 20 deltagare tillåts enbart sittande deltagare och deltagarna ska delas upp i sällskap på maximalt 8 personer. Det ska också vara minst 1 meter mellan sällskapen. Undantag finns för religiösa ceremonier där stående deltagare tillåts. För arrangemang med fler än 50 deltagare krävs vaccinationsbevis i tillägg till övrig reglering.
• Mässor. För mässor med fler än 50 deltagare kommer vaccinationsbevis att krävas. Dessutom finns krav på en yta på minst 10 kvm per person. Från den 19 januari finns också ett maxtak på 500 besökare på mässor inomhus.
• Serveringsställen. Krav om max åtta personer per sällskap, 1 meter mellan sällskapen och bara sittande gäster. Stängning senast kl 23.
• Vuxna personer. Råd tillkommer om att alla vuxna uppmanas att begränsa antalet nära kontakter inomhus genom att avstå från större middagar och fester samt liknande sociala sammanhang. Tidigare allmänna råd om att undvika trängsel, hålla avstånd, arbeta hemifrån, resa vid andra tider än rusningstrafik kvarstår.
• Cuper och läger inomhus. Avrådan förlängs med omprövning den 31 januari. Träningar och tävlingar i ordinarie seriespel kan däremot genomföras med riskreducerande åtgärder.
• Vuxenutbildningar och lärosäten. För lärosäten utvecklas rekommendationen om delvis distansundervisning för att glesa ut i undervisningslokalerna, men ska inte gälla som en heltidsåtgärd. Praktiska moment, som exempelvis examinationer, samt övrig vuxenutbildning bör fortsatt genomföras med riskreducerande åtgärder på plats.

Sedan tidigare gäller följande råd och rekommendationer:

• Alla bör hålla avstånd och undvika miljöer med trängsel.
• Alla bör arbeta hemifrån när arbetet så tillåter. Bara arbetstagare som behöver vara på plats ska vara det.
• Enbart sittande resenärer vid långväga kollektivtrafik
• Munskydd rekommenderas i kollektivtrafiken om det inte går att hålla avstånd
• Handelsplatser: Liksom tidigare gäller krav på minst 10 kvm per person och att undvika trängsel.
• Platser för kultur och fritidsverksamheter: Krav på 10 kvadratmeter per person och att undvika trängsel. Undantag för verksamheter som riktar sig enbart till barn- och unga, till exempel träningar och tävlingar.
• Närundervisning för grundskolan, övriga obligatoriska skolformer, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan är fortsatt huvudprincipen. Åtgärder bör vidtas, så som att vara utomhus så mycket som möjligt, undvika samlingar med stora grupper inomhus och i möjligaste mån undvika att blanda olika klasser.

Källa: Folkhälsomyndigheten

HILTON Hotell

JÄMFÖR FLER HOTELL >>

Liknande Hotell i närheten

img